ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0006.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0006.mp4

ในแต่ละวัน เราเอาอะไรใส่ปากบ้าง บางคนรู้ แต่อาจใส่เข้าไปมากมายจนจำไม่ได้ บางคนจำได้ แต่ตอนใส่อาจไม่รู้ตัว... หรือบางคนรู้ตัว แต่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์...จึงไม่รู้ว่า ‘กรรม’ ติดอยู่ที่ปลายช้อนนี่เอง

download 1,979
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0006.mp4

ในแต่ละวัน เราเอาอะไรใส่ปากบ้าง บางคนรู้ แต่อาจใส่เข้าไปมากมายจนจำไม่ได้ บางคนจำได้ แต่ตอนใส่อาจไม่รู้ตัว... หรือบางคนรู้ตัว แต่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์...จึงไม่รู้ว่า ‘กรรม’ ติดอยู่ที่ปลายช้อนนี่เอง