ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0007.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0007.mp4

‘การออกกำลังกาย’ นั้นดีต่อสุขภาพ แต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเท่าที่ควร จะนึกถึงส่วนใหญ่ก็ตอนจะลดน้ำหนัก ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ แถมแต่ละวันยังมีพฤติกรรมแน่นิ่ง เป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทำให้ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆเสื่อมลง สูญเสียความสามารถ และเพิ่มโอกาสเกิดโรคต่างๆตามมาได้

download 1,930
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0007.mp4

‘การออกกำลังกาย’ นั้นดีต่อสุขภาพ แต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเท่าที่ควร จะนึกถึงส่วนใหญ่ก็ตอนจะลดน้ำหนัก ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ แถมแต่ละวันยังมีพฤติกรรมแน่นิ่ง เป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทำให้ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆเสื่อมลง สูญเสียความสามารถ และเพิ่มโอกาสเกิดโรคต่างๆตามมาได้