ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0008.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0008.mp4

การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั้น บางครั้งเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับบางคน แต่บางคราวก็เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับหลายคน...ยากจนกระทั่ง เพียงแค่ความตั้งใจมันอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องได้รับการสนับสนุน เพิ่มพลังบวกจากบุคคลแวดล้อม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0008.mp4

การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั้น บางครั้งเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับบางคน แต่บางคราวก็เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับหลายคน...ยากจนกระทั่ง เพียงแค่ความตั้งใจมันอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องได้รับการสนับสนุน เพิ่มพลังบวกจากบุคคลแวดล้อม