ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0011.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0011.mp4

กลุ่มโรค NCDs กับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ ปริมาณมากจะไปกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วขึ้น แรงขึ้น ทำให้เกิดความดันสูงในหลอดเลือด และอาจทำให้หลอดเลือดแตก เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ ทำให้ตับอ่อนอักเสบ สร้างอินซูลินได้น้อยลง จึงเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และการดื่มยังไปกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผิว เป็นเหตุให้เกิดเซลล์มะเร็งที่พบมากได้แก่ มะเร็งลำไส้หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน

download 1,925
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0011.mp4

กลุ่มโรค NCDs กับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ ปริมาณมากจะไปกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วขึ้น แรงขึ้น ทำให้เกิดความดันสูงในหลอดเลือด และอาจทำให้หลอดเลือดแตก เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ ทำให้ตับอ่อนอักเสบ สร้างอินซูลินได้น้อยลง จึงเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และการดื่มยังไปกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผิว เป็นเหตุให้เกิดเซลล์มะเร็งที่พบมากได้แก่ มะเร็งลำไส้หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน