ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_06_001_57_0013.mp4

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

5HE_IM_06_001_57_0013.mp4

การปล่อยให้น้ำหนักเกิน,เพลินกับการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม มากเกินไป,ขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ,เครียดทั้งปี,สูบบุหรี่ กินเหล้า...พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCDs ทั้งสิ้น เริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนความเคยชินเสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยเครื่องมือช่วยปรับพฤติกรรมเสี่ยง สูตร 4 บัน...

download 1,966
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อาหาร , อ้วน , ลดพุง
1 มกราคม 2513

5HE_IM_06_001_57_0013.mp4

การปล่อยให้น้ำหนักเกิน,เพลินกับการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม มากเกินไป,ขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ,เครียดทั้งปี,สูบบุหรี่ กินเหล้า...พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCDs ทั้งสิ้น เริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนความเคยชินเสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยเครื่องมือช่วยปรับพฤติกรรมเสี่ยง สูตร 4 บัน...