ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

5HE_IM_01_001_56_1011.mp4

ลดพุง ลดโรค

5HE_IM_01_001_56_1011.mp4

การออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมการออกกำลังกายชนิดใดเป็นระดับเท่าไร เรามีวิธีทดสอบ

download 1,970
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อ้วน , ออกกำลังกาย ,
1 มกราคม 2513

5HE_IM_01_001_56_1011.mp4

การออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมการออกกำลังกายชนิดใดเป็นระดับเท่าไร เรามีวิธีทดสอบ