ทีมหมอครอบครัว

สุขภาพ

ทีมหมอครอบครัว ver.1

ทีมหมอครอบครัว

สุขภาพ

download 561
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : หมอครอบครัว
14 พฤษภาคม 2558

ทีมหมอครอบครัวจะมาจากบุคลากรด้านสุขภาพในระดับต่างๆ ตั้งแต่ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุข...แพทย์ เพื่อเป็นทีมที่สามารถดูแล...ส่งต่อปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด ทันท่วงที เสมือนมีหมอประจำครอบครัวอยู่ใกล้บ้าน พร้อมๆกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว


“ทีมหมอครอบครัว” เปรียบเสมือนการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ เป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากฐานการทำงานเดิมของระบบบริการสุขภาพของไทย โดยมีสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมายและจุดศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาสู่การทำให้ประชาชนและครอบครัวได้รับการดูแลด้านสุขภาพ มีความมั่นใจ เชื่อใจ ไว้ใจ โดยมีทีมหมอครอบครัวเสมือนเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิท ญาติของครอบครัว