ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชีวิต|ลิขิต|โรค ตอน ป้าวุ่น หัวใจ(ไม่)วุ่น /โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

โรคหัวใจ เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยและมีอัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 4 คนต่อ 1 ชั่วโมง “ป้าวุ่น” สายทอง พิจการ พยาบาลเกษียณ วัย 61 ปี ก็เป็นคนหนึ่งที่ป่วยด้วย “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน” ป้าวุ่นถึงแม้จะมีอาชีพเป็นพยาบาลอยู่ใกล้หมอ มีความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง แต่ป้าวุ่นไม่เคยสนใจสุขภาพทั้งเรื่องการกิน และการออกกำลังกาย ประกอบกับการทำงานหน้าที่พยาบาลในแผนกห้อง ICU ต้องเร่งรีบและเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่เพียงความเครียดจากที่ทำงาน เมื่อกลับมาถึงบ้านป้าวุ่นก็ต้องกังวลกับปัญหาภายในครอบครัวอีก เมื่อความเครียดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายก็รับไม่ไหว