ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชีวิต|ลิขิต|โรค ตอน ผ่าตัดความคิด เปลี่ยนชีวิตเบาหวาน /โรคเบาหวาน

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย หมอที่ทำหน้าที่ของหมอ รักษาผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมานานกว่า 20 ปี และอีกหนึ่งบทบาทเขาคือหัวหน้าครอบครัวที่ตั้งใจทำงานเพื่อหารายได้สร้างความมั่นคง และสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ หมอประจินต์มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างหนักในทั้ง 2 หน้าที่ แต่ผลไม่ได้เป็นอย่างที่ประจินต์ตั้งความหวังเอาไว้ สิ่งที่ได้รับกลับคืนมา คือความเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ที่ไม่เพียงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนล้า ยังบั่นทอนสภาพจิตใจของหมอคนนี้