ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชีวิต|ลิขิต|โรค ตอน ความหวังและกำลังใจ เปลี่ยน..สู้โรค /โรคหลอดเลือดสมอง

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

ธีรเวทย์เป็นคนมีสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บป่วย เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ พักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 6-7 ชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัว แต่ในวัย 39 ปี เขาตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าอวัยวะซีกซ้ายไม่มีแรง ขยับไม่ได้ ภรรยาและลูกจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล แพทย์รีบส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์และตรวจวินิจฉัยก็พบว่า เขาป่วยด้วย “โรคหลอดเลือดสมอง” เมื่อผู้ที่เป็นสามี เป็นพ่อของลูกๆ และเสาหลักของครอบครัวเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรค NCDs ทำให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบ ภรรยาและลูกๆ ต้องมาช่วยดูแล คนที่มีสุขภาพดี เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ พักผ่อนเพียงพอ อย่างคุณธีรเวทย์ป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรค NCDs ได้อย่างไร