ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ชีวิต|ลิขิต|โรค ตอน 180 ปั่นเปลี่ยนชีวิต /โรคอ้วนลงพุง

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สารคดีชีวิตสุดเข้มข้นที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของ "ต้นเรื่อง" ที่จะนำให้เห็นวิถีชีวิตและพฤติกรรมในอดีตของผู้ที่กำลังประสบทุกข์ทรมานจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม (NCDs) เพื่อให้ผู้ชมได้ฉุกคิดและหันมาสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

“มนุษย์เป็นสัตว์นักล่า อยู่สูงสุดในห่วงโซ่อาหาร เราต้องกินเนื้อ เราจะไม่กินพืช ” คำพูดติดปากของ “กฤดิพงศ์ บุณฑริก” หรือ “เน็ต” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการกิน ที่มักเลือกกินแต่เนื้อสัตว์ และไม่กินผักไม่ว่าจะเป็นผักประเภทใด แต่จุดเปลี่ยนในชีวิตเขาได้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นกีฬารักบี้ได้อีกต่อไป แต่ถึงชีวิตเน็ตจะเปลี่ยนไปแต่พฤติกรรมการกินของเขาไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้น้ำหนักตัวของเขาเพิ่มขึ้นมากถึง 145 กิโลกรัม และเมื่อไปตรวจสุขภาพ พบว่าน้ำหนักที่มากเกินมาตรฐาน ทำให้เขาจัดอยู่ในกลุ่ม ผู้ป่วย “โรคอ้วนลงพุง” ซึ่งเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆ ในกลุ่มนี้ตามมาอีกทั้ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง