ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน โรคที่คุณสร้างเอง

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

เปิดรายการครั้งแรก พร้อมกับการเปิดตัว 6 อาสาสมัครที่เป็นส่วนหนึ่งในความเสี่ยงต่อ?โรค NCDs ซึ่งความเสี่ยงจากโรค NCDs ของทั้ง 6 คนนั้น ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดัน ปอดเรื้อรัง หรือ โรคมะเร็ง ซึ่งทุกคนมีพฤติกรรมความเสี่ยงทั้งสิ้น