ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน แผนการเปลี่ยนแปลง

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

สิ่งที่อาสาสมัครทั้ง 6 คนต้องคิด เตรียมตัว และเริ่มแผนกันด้วยตัวเอง ด้วยความตั้งใจของพวกเขา บางสิ่งอาจเป็นเป้าหมาย ที่พวกเขาต้องการจะไปให้ถึง หลายอย่างเป็นความตั้งใจที่พวกเขาจะก้าวไป?ให้ถึงฝัน และสิ่งนั้นคือความมุ่งมั่นที่จะเขาทั้ง 6 คน ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วพวกเขาจะมี "แผนการเปลี่ยนแปลง" ตัวเองอย่างไร