ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน กรรมติดปลายช้อน

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

อาสาสมัครทั้ง 6 คนของรายการ เดินทางมาถึงตอนที่ 6 และได้พบว่า ยังคงมีกรรม ที่เกิดขึ้นจาก พฤติกรรมของพวกเขานั่นเอง กรรมต่างๆที่มาจากการกระทำของพวกเขานั้น เกิดจากปลายช้อนของพวก เขาเอง นั่นก็คือการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และการกินอาหารแบบนี้ ทำให้กลายเป็นกรรมสะสม ในรูปของไขมัน นำไปสู่การก่อโรค NCDs ต่างๆอย่างไม่ทันระวัง อาหารของพวกเขานั้นก่อกรรมให้เกิดขึ้น ได้อย่างร้ายแรงได้แบบไหน