ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน ออกกำลังแก้กรรม

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นของอาสาสมัครทั้ง 6 คนกำลังเดินหน้าอย่างแน่วแน่ ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจะเกิด?ขึ้นไม่ได้ ถ้าพวกเขาไม่ออกกำลังกาย การเริ่มต้นออกกำลังแก้กรรมของพวกเขา มีทั้งลองผิดและลองถูก บางคนเชื่อว่าสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นการออกกำลังกายแล้ว แต่ในความเป็นจริง อาสาสมัครของเราทั้ง 6 คนนั้น เหมือนจะไม่ได้ ออกกำลังกายกันเลยด้วยซ้ำ แล้วการออกกำลังกายแก้กรรมอย่างไรจึงจะถูก?ต้อง และถือว่าเป็นการออกกำลังกายกันอย่างจริงจัง