ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน ความผิดพลาดที่เป็นบทเรียน

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

อาสาสมัครทั้ง 6 คน ได้ผ่านการลองผิดลองถูกกับทุกเรื่องที่ผ่า?นมา ถึงวันนี้พวกเขายังคงเจอ ปัญหาเดิมอยู่เสมอ แต่ความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ได้กลายเป็นเรียนบทสำคัญให้พวกเขาทั้ง 6 คน พยายามผ่านวิกฤตต่างๆเพื่อห่างไกลกลุ่มโรค NCDs ไปให้ได้โดยดี