ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน เลิกเหล้า เลิกโรค

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

เหล้า คือ ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรค โรคในกลุ่มโรค NCDs ที่มีปัจจัยมาจากการกระทำ ของตัวเองเป็นลำดับต้นๆ การเดินทางเข้าสู่โรคจากการกินเหล้า เป็นผลที่ทำให้ อาสาสมัครในรายการของเราต้องเจอกับเรื่องร?าวร้ายๆอยู่เสมอ วันนี้การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาได้ก้าวไปอีกขั้น เมื่อพวกเขากำลังจะต้องเข้าสู่เส้นทางของก?ารเลิกเหล้าอย่างจริงจัง การเลิกบุหรี่ที่ว่ายาก ต้องมาเจอการเลิกเหล้าที่ยากกว่า จะเป็นอย่างไร