รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ปิ๊งปิ๊งคิดได้ไง ตอน เรื่องเพศคุยกันได้

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน อายุ 6-12 ปี

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

เด็กชายสุขถึงวัยที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพราะพบเจอจากสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เนต หรือแม้กระทั่งในหนังสือ ครอบครัวจึงช่วยกันสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้ลูกชาย