คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน องค์กรอิสระ 2

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แม้วันนี้ “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ยังไม่คลอดออกมาจากกระบวนการของรัฐสภา แต่เพราะปัญหาของผู้บริโภคนับวัน “ยิ่งสลับซับซ้อน เรื่องเก่าก็ต้องสะสาง เรื่องใหม่ก็ประดังเข้ามา” เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเครือข่ายฯจึงไม่รอภาครัฐเดินหน้าต่อร่วมกันสร้างความรู้วางยุทธศาสตร์ระดับประเทศ รวมทั้งจัดการเลือกตั้งกรรมการองค์การอิสระฯ ภาคประชาชนขึ้น เริ่มลงมือทำงานจริงๆ และเป็นการเตรียมคนให้พร้อมรองรับการทำงานร่วมกับองค์การอิสระฯที่จะเกิดขึ้นในอนาคต