คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน กลลวงเรื่องอาหาร สารพัดภัยใกล้ตัว

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

หลากหลายปัญหาเรื่องอาหารที่พบเจอในร้านค้าโมเดิร์นเทรดตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ตั้งแต่อาหารไม่ปลอดภัย อาหารหมดอายุ ชื่อลวง ฉลากลวง ฯลฯ ที่ผู้ผลิตอาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภคและช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เรื่องอร่อยใกล้ตัว กลายเป็นเรื่องกร่อยถ้าต้องตกเป็นเหยื่อ..หากไม่รู้เท่าทัน