คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน ฉลากไฟจราจร

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

เด็กไทยจำนวนมากกำลังมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น ทั้งโรคอ้วน ฟันผุ เบาหวานฯลฯ สาเหตุส่วนใหญ่มากจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวมากเกินไปการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่เด็กและผู้ปกครองเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่ดีที่สุดคือฉลากโภชนาการบนซองขนมแต่ฉลากโภชนาการแบบแสดงจำนวนบริโภคต่อวันที่ใช้ในปัจจุบันกลับเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปนี่คือที่มาของความพยายามผลักดันให้เกิดการใช้ฉลากแบบใหม่ที่เข้าใจง่ายกว่าเดิมคือฉลากสัญญานไฟจราจรเพื่อทำให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น