คุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ

สัญญาไม่เป็นสัญญา ตอน คุณจุฬา...คนเล็กๆกับห้างสรรพสินค้าข้ามชาติ

คุ้มครองผู้บริโภค

สารคดีถ่ายทอดบทเรียนการต่อสู้ของผู้บริโภค..ที่ไม่ยอมจำนนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพมีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน เมื่อหญิงสูงวัยผู้หนึ่งอาจหาญฟ้องห้างข้ามชาติระดับบิ๊กจนในที่สุดศาลมีคำสั่งบังคับคดีเกิดการบุกยึดทรัพย์ห้างบิ๊กซีจนเป็นข่าวใหญ่โต...เรื่องของคนเล็กๆได้ให้บทเรียนแก่ผู้ประกอบการใหญ่ว่าความรับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปใช้บริการ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคต้องได้รับการชดเชยเยียวยา