อย่ายอม (ไม่แจกแปรง) 15s

download 1,277
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพกาย,เด็ก,ครอบครัว,แดรกคิวล่า,ฟัน
1 มกราคม 2555

ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ จดจำการแปรงฟันที่ถูกวิธี