ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

กฤษณะทัวร์ยกล้อ ตอน แนะนำทูตอารยสถาปัตย์

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 140
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

รายการฯได้ริเริ่มโครงการทูตอารยสถาปัตย์ ด้วยการเปิดรับสมัคร และสรรหาเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาทำหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์” เพื่อการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Universal Design