Universal Design

ชุมชน สังคม

กฤษณะทัวร์ยกล้อ ตอน แนะนำทูตอารยสถาปัตย์

Universal Design

รายการที่จะสำรวจสถานที่ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มคนที่หลายหลายตามหลักอารยสถาปัตย์ โดยการนำเที่ยวของพิธีกรชื่อดัง กฤษนะ ละไล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

รายการฯได้ริเริ่มโครงการทูตอารยสถาปัตย์ ด้วยการเปิดรับสมัคร และสรรหาเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้ามาทำหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์” เพื่อการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Universal Design