ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

กฤษณะทัวร์ยกล้อ ตอน สำรวจอารยสถาปัตย์กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 134
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

สำหรับกรุงเวียงจันทร์ สภาพโดยรวมถือว่ายังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองเพื่อเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ปัจจุบัน การใช้ชีวิต และการเดินทางของผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ที่ต้องใช้รถล้อเข็นยังเป็นไปอย่างลำบาก เพราะยังไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์ แต่ สปป.ลาวเริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น