รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง ตอน สร้างคนผลิตสื่อฟื้นชีวิตเมือง

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

การเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลก ส่งผลให้เมืองใหญ่หลายแห่งประสบปัญหาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการจราจรติดขัด ปัญหาขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสีย เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ที่หลีกหนีปัญหาเหล่านี้ไม่พ้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเชียงใหม่จากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ นักศึกษา นักธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม ร่วมกันปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญ เพื่อช่วยให้เมืองที่พวกเขารักและหวงแหนหายจากอาการป่วย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

การรวมตัวกันของหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ในการช่วยเหลือเมืองเชียงใหม่ที่กำลังป่วยอยู่จากวิกฤติปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการจราจร สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าองค์กรสื่อมวลชนชื่อดังทั่วประเทศกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในจังหวัดเชียงใหม่ลงมือสร้างสื่อชักจูงให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาครั้งนี้