ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

วิชาพึ่งตนเอง 14

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

รายการเพื่อชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใคร แต่เน้นหลักการของการพึ่งตนเอง เพื่อการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงอย่างเรียบง่ายและมีความสุข

download 1,944
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยตำราพึ่งตนเอง 1+ โรคคนกรุง + สวยใสไร้สารพิษกับสบู่ก้อนอโรมาและเจลดูแลเส้นผม