ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

วิชาพึ่งตนเอง 17

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

รายการเพื่อชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใคร แต่เน้นหลักการของการพึ่งตนเอง เพื่อการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงอย่างเรียบง่ายและมีความสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

สมุนไพรไล่แมลงและป้องกันเชื้อราในแปลงผัก + การนวดตนเองเป็นการพึ่งพาตนเองแบบง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้แม้แต่ผู้สูงอายุ +ครีมสมุนไพรกันยุง