ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชุมชน สังคม

วิชาพึ่งตนเอง 19

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

รายการเพื่อชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใคร แต่เน้นหลักการของการพึ่งตนเอง เพื่อการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียงอย่างเรียบง่ายและมีความสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

สร้างประโยชน์จากวัชพืชไร้ค่า และแก้ปัญหาเศษอาหารในครัวเรือน + กดจุดลมปราณ + การสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรดับกลิ่นและไล่แมลง