ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ประเด็นงดการบริโภคแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า, ปิดมือถือ
16 มิถุนายน 2558

โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ประเด็นงดการบริโภคแอลกอฮอล์