รายการเพื่อเด็ก อายุ 3-5 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ฟาฟา ตอน โทรศัพท์เส้นเชือก

รายการเพื่อเด็ก อายุ 3-5 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

download 1,322
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

ฟาฟากับแค็ทโต้กำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของแรบบี้กับแรบโบ้ปรากฏอยู่บริเวณนั้น ว่าแต่ทำไมเสียงของแร็บบี้กับแร็บโบ้มันดังมาจากกระป๋องนะ ไม่นะ! หรือว่า แรบโบ้กับแรบบี้หายเข้าไปในกระป๋องแล้ว