Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

Universal Design

ชุมชน สังคม

download 1,421
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

วัดนับเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับสังคมไทยเป็นเวลาช้านาน เป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้อนรับทุกคน และวัดคลองหนึ่งหรือวัดแก้วนิมิต ก็พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อปิดช่องว่างแห่งความไม่สะดวกสบาย เพื่อให้พุทธศานิกชนมาทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุข