Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน บ้านคุณกาญจนา เพชรบุรี

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

บ้านของคุณตาเพ็ญ และคุณยายบังอร ที่แม้จะมีอายุ 70 กว่าปีแล้ว ทั้งสองก็ยังมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง แต่ด้วยวัยขนาดนี้จะให้ขึ้นลงบันไดทุกวันเพื่อเข้านอนคงไม่สะดวก จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านครั้งนี้ ซึ่งไม่ใช่มีเพียงสองตายายเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์