Universal Design

ชุมชน สังคม

เมืองใจดี ตอน เมืองพัทยา

Universal Design

เรียลลิตี้ที่พร้อมอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อผสานความแตกต่างที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา และคนพิการ ให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด "Universal Design" หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

เมืองพัทยาเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ เพราะมีความเจริญของตัวเมืองและยังมีทะเลที่สวยงาม และครั้งนี้พัทยาจะทำการปรับปรุงเมือง เพื่อให้รองรับกับความต้องการของทุกคนได้มากยิ่งขึ้น