รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ผีเสื้อกระพือปีก ตอน ธนาคารปูม้า

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2553

การหาปูม้าเป็นอาชีพสำคัญอย่างหนึ่งของชาวประมง แต่จะทำอย่างไรให้การทำอาชีพสมดุลกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ธนาคารปูม้า คือวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพาะพันธุ์ปูม้าให้ไม่ลดจำนวนลง และวิธีดำเนินการของธนาคารแห่งนี้จะเป็นเช่นไร ติดตามชมได้ใน ผีเสื้อกระพือปีก ตอน นายธนาคารปูม้า