รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ผีเสื้อกระพือปีก ตอน นายสัตวแพทย์หัวนักอนุรักษ์

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

รายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่คิดและลงมือทำกิจกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม การคิดและการกระทำของผีเสื้อรับเชิญในแต่ละตอนนั้นเปรียบได้กับการกระพือปีก แต่การกระพือปีกเพียงลำพังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดได้ แต่ถ้าคนในชุมชนในสังคมรวมถึงคนทั้งประเทศร่วมกันกระพือปีก นั่นอาจเป็นการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

download 1,947
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2553

เพราะรักในกิจกรรมจิตอาสา นายสัตวแพทย์ท่านหนึ่งจึงได้พยายามรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนแห่งสุดท้ายของชลบุรีให้ยังคงอยู่ และวิธีการอนุรักษ์ในครั้งนี้จะเป็นเช่นไร ติดตามได้ใน ผีเสื้อกระพือปีก ตอน นายสัตวแพทย์ หัวใจนักอนุรักษ์