การพนัน

ชุมชน สังคม

FOOTBALL VJ BANK 30s

การพนัน

แคมเปญรณรงค์สกัดเยาวชนตกเป็นเหยื่อพนันบอลโลกด้วยคำขวัญ "ยิ่งเล่นยิ่งเจ๊ง ยิ่งแทงยิ่งจน" ผลการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นพนันฟุตบอลโลกปี 2553 พบว่า กว่าครึ่งของกลุ่มสำรวจ หรือร้อยละ 68.6 ยังเล่นพนันอยู่ ด้วยเหตุผลทำให้เชียร์สนุกขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันจำนวนมาก ดังนั้น สสส.จึงได้รณรงค์ไม่เล่นพนันภายใต้ชื่อ "ยิ่งเล่นยิ่งเจ๊ง ยิ่งแทงยิ่งจน" เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : พนัน,บอล
1 มกราคม 2555

ผลการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นพนันฟุตบอลโลกปี 2553 พบว่า กว่าครึ่งของกลุ่มสำรวจ หรือร้อยละ 68.6 ยังเล่นพนันอยู่ ด้วยเหตุผลทำให้เชียร์สนุกขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันจำนวนมาก ดังนั้น สสส.จึงได้รณรงค์ไม่เล่นพนันภายใต้ชื่อ "ยิ่งเล่นยิ่งเจ๊ง ยิ่งแทงยิ่งจน" เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลก โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ