รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน พี่น้องทะเลาะกัน

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติในครอบครัว แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถอบรมและสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและไม่มีปัญหากันอีกในอนาคต แถมยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย