รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน อาสาสมัครบ้านปากเกร็ด

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

บางครั้งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้จากการดูแลคนอื่น อย่างเช่น การไปเป็นอาสาสมัครที่บ้านปากเกร็ดเพื่อดูแลเด็กอ่อน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้สังคมพร้อมทั้งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้สมบูรณ์