รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน เมื่อลูกพูดไม่เพราะ

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อลูกพูดไม่เพราะ เราจะมีวิธีจัดการอย่างไร เพราะเด็กหลายคนติดการพูดไม่สุภาพมาจากสื่อต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะช่วยอมรมสั่งสอนลูกให้รู้ว่าควรพูดหรือไม่พูดอะไร เพราะภาษาก็เหมือนกับเครื่องประดับที่มองไม่เห็นช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเรา