รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน สอนลูกให้มีระเบียบวินัย

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

การสร้างระเบียบวินัยก็เหมือนการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ลูก ดังนั้น พ่อแม่จึงควรสร้างระเบียบวินัยให้ลูกแต่เด็กเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีเมื่อโตขึ้น ลูกก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น จะสร้างระเบียบอย่างไร หัวใจใกล้กันมีคำตอบ