รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน บ้านครูนิด

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ครูนิดเปิดบ้านของตนเองเป็นห้องสมุดให้เด็กในชุมชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือและเรียนรู้ ซึ่งทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตัวเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แถมยังสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอีกด้วย