รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หัวใจใกล้กัน ตอน บ้านอุปการะ

รายการเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ และประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครอบครัวต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้หัวใจของพ่อแม่ลูกใกล้กันมากขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เพราะสิ่งมีค่าบางอย่างก็ใช้เงินซื้อไม่ได้ เหมือนความรักจากพ่อแม่อุปการะที่คอยรับเลี้ยงลูกชั่วคราวของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ พ่อแม่อุปการะจะหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้มีความรักความอบอุ่นได้อย่างไร ตามไปดูได้เลย