สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน แผ่นดินวิกฤต

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อทุนนิยมเติบโตอย่างไร้ขอบเขต ความโลภครอบงำโลกไปทุกหัวระแหง มนุษย์ตักตวงเอาความรุ่มรวยจากโลกเกินพอดี จึงเกิดภาวะวิกฤติขึ้นทั่วแผ่นดินโลก รวมถึงแผ่นดินไทย มีหนทางใดที่จะแก้วิกฤติแผ่นดิน