สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อรากฐานกสิกรรมเปลี่ยนจากการทำเพื่อกิน เป็นการทำเพื่อขาย เกษตรกรไทยก็เริ่มเดินเข้าสู่กับดักของชะตากรรม หันไปพึ่งพาปัจจัยภายนอก พึ่งพิงตัวเองไม่ได้ ถูกเลี้ยงไข้จนกลายเป็นทาสของระบบทุน เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร