สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน เคลื่อนพลคนพอเพียง

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ท่ามกลางถนนสายใหญ่ ที่ดูดกลืนผู้คนเข้าสู่กระแสทุน คนจำนวนหนึ่งจากทั่วทุกภาค ของแผ่นดิน ลุกขึ้นยืนหยัดเผชิญหน้ากับพายุแห่งทุน ด้วยศรัทธาต่อหนทางแห่งความพอเพียง และการพึ่งพาตัวเอง