สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ลุงนิล คนของความสุข

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

อดีตชายเจ้าของสวนทุเรียนเชิงเดี่ยว ผู้คนพบว่า เงิน ความร่ำรวย ความโลภ ไม่สามารถตอบโจทย์แห่งความสุขที่แท้จริงได้ แต่ความสุขที่แท้ หรือชีวิตที่มีความหมาย ล้วนมาจากการให้และแบ่งปัน