สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

การใช้ยาสมุนไพรถูกบีบอัดอยู่ในวงจำกัด ขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง ท่ามกลางวิกฤตนี้ ยังมีผู้คนในชุมชนท้องถิ่น และสถานพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ที่สืบสานการใช้สมุนไพร เพื่อรักษาโรค และสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนได้อย่างพอเพียงและเป็นจริง