สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อสมุนไพรไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทย ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการเยียวยารักษา และบุคคลสำคัญในวงการสาธารณสุข เราจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ใช้ยาชาวไทยอย่างไร กว่าที่สมุนไพรไทยจะกลายเป็นตำรับยาสามัญประจำชาติ