สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ออกกำลังกาย ทางรอดเพื่อสุขภาพ 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อวิถีของชาย 3 คน 3 วัย 3 รูปแบบ การใช้ชีวิตเป็นเสมือนกระจกสะท้อน การให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย ภาพชีวิตจริงของพวกเขาจึงไม่ต่างจาก ตัวอักษรที่มีชีวิตในตำราสุขภาพ ที่รอให้คนไทยได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ